Białostockie Centrum Onkologii

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII

im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

Organ założycielski

Województwo podlaskie

Forma prawna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Województwo

podlaskie

Miejscowość

Białystok

Adres siedziby

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12

Kontakt

tel. 085 664 67 11 (centrala) 085 664 68 00 (sekretariat)

fax. 085 743 59 13

strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl

e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl

Dyrektor

Magdalena Joanna Borkowska

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Marek Stanisław Kiluk
Główna Księgowa

Przewodniczący Rady Społecznej

Lech Pilecki
Wpisy do rejestrów

Rejestr ZOZ prowadzony przez Wojew. Podl. Nr 000000010649 (20-00035)

KRS: nr 0000002253 w Rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS.

NIP 966-13-30-466
REGON 050657379

 

Metryka strony

Udostępniający: Białostocki Ośrodek Onkologiczny

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Bilmin

Data wytworzenia: 2017-08-11

Wprowadzający: Adam Andruk

Data wprowadzenia: 2011-02-18

Data modyfikacji: 2018-02-08

Opublikował: Adam Andruk

Data publikacji: 2011-02-18